Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapraad KC De IJsvogel

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (M.R.) bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. De oudergeleding van de MR wordt door de ouders/verzorgers schriftelijk gekozen. Het team kiest uit haar midden een vertegenwoordiging voor de personeels-geleding.
 

De rol van de medezeggenschapsraad
De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als begroting, formatie of zoals in ons geval de fusie. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in het M.R.-reglement.

Met vragen over schoolse zaken kunt u terecht bij een van de MR-leden of een e-mail sturen naar
mr.de-ijsvogel@stichtingpromes.nl.
De vergaderingen en notulen van de MR zijn openbaar.

Samenstelling MR

oudergeleding 

Djoke Deinum-Smeding (voorzitter)
Bart Jansen

personeelsgeleding 

Sanne Arends (secretaris)
Tim Kappert