Persoonlijke ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Dit zie je terug in ons dagelijks handelen, de aandacht voor persoonsvorming en groepsvorming, en natuurlijk zorgen we voor een veilige omgeving voor je kind. 

Gelukskoffer

Ook maken we gebruik van de lessen van de Gelukskoffer. 
Deze methode richt zich op de positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed zijn voor een ander als het goed gaat met het kind zelf. Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen zichzelf te leren kennen en te vertrouwen. Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden is gebleken dat kinderen na deze lessen minder gevoelens van angst, verdriet en boosheid ervaren en dat de sociale omgang is verbeterd. Kinderen die in zichzelf geloven zijn in staat om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geluk, maar ook voor het geluk van de ander.

Meer informatie over de Gelukskoffer? Klik hier.