Zelfredzaamheid

Op De IJsvogel bereiden we kinderen niet alleen voor op het voortgezet onderwijs, maar werken we ook aan vaardigheden waar je de rest van je leven profijt van hebt.  

"Hoe meer autonomie, vertrouwen en gevoel van 'het zelf kunnen' een kind ervaart, hoe gemotiveerder het kind wordt."

Naast vaardigheden als communiceren en samenwerken, is het dus óók belangrijk dat je kind leert doelen te stellen, te plannen en taakgericht aan de slag te gaan. We leren de kinderen dit van jongs af aan, waarbij we spelenderwijs beginnen.
We voeren gesprekken over het geleerde en leren kinderen ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij hebben we uiteraard oog voor de verschillen tussen kinderen: elk kind leert en kan dit op zijn/haar eigen tempo.