In de media

Gisteren mocht ik onderwijsminister Dennis Wiersma ontvangen op de IJsvogel. Hij is minister voor primair en voortgezet onderwijs en komt dát nou even goed uit. Het was namelijk tijd voor een goed gesprek!

 

Ik heb me vaak verwonderd over de verschillen tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.
Er is me dikwijls als directeur gevraagd hoe wij onze kinderen op school voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Dit is natuurlijk heel belangrijk;  we willen ieder kind zoveel mogelijk bagage, vaardigheden en (zelf)kennis meegeven, zodat ze goed voorbereid verdergaan met hun vervolgonderwijs. Maar waar ik deze vraag eerder heel vanzelfsprekend vond, begonnen er gedurende mijn loopbaan eigenlijk heel veel meer vragen bij te komen in mijn hoofd.

 

Heeft het primair onderwijs de taak om kinderen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het VO?
En, nog prangender, heeft het voortgezet onderwijs zich dan ook de taak gesteld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het PO? En hoe dan?

Waar ‘wij’ ons storten op het aansluiten bij alle niveaus in de klas/ op school en het zo betekenisvol mogelijk maken van ons geïntegreerde onderwijs, zie ik dit thematisch werken veelal terug in het PO en veel minder zichtbaar in het VO.

We weten dat deze samenhang in onderwijs de betrokkenheid en motivatie bij kinderen vergroot, daarom verwonder ik me vaak over alle ‘losse’ vakken die aangeboden worden in het VO. En dan ook alle vakken op hetzélfde niveau moeten volgen. Hoe sterk zou het zijn om deze verbinding met elkaar te maken? Of is deze verandering al gaande? Je zult haast denken dat er, naast een loonkloof, ook een andere kloof bestaat binnen de verschillende sectoren.
Toch is dat misschien niet zo. En daarbij: het laatste dat ik wil is hier uitgaan van een ‘wij-zij’- verhaal.  

 

Ik begon me hierover uit te spreken tegen meerdere directeuren uit het VO en was blij verrast over de gedeelde opvattingen hierover.
Tijdens deze gesprekken kwam ik erachter dat we gráág willen verbinden en leren van elkaar. Ik zie echt zoveel kansen om te komen tot een doorgaande lijn voor kinderen, waarbij je je niet hoeft voor te bereiden op de ‘grens’ van PO-VO, of een ‘extra’ 10-14 school, maar dóór kunt gaan.

Aansluiten en versterken, uitwisselen en van elkaar leren, het inzetten van de enorme schat aan expertise binnen het po en vo en onderwijsconcepten in andere landen waar dit al vanzelfsprekend is. Los van bestaande, vaste systemen, maar uitgaand van grenzeloos onderwijs, het optimaal kunnen ontwikkelen van je talenten, interesses en het integreren van het primair en voortgezet onderwijsaanbod.

 

Waarom ik dit deel?
Omdat juist de minister van primair én voortgezet onderwijs kwam en we dit verhaal en deze dromen met hem konden delen. Hem hopelijk konden inspireren. We vertelden over hoe we deze verbinding op de IJsvogel al vormgeven. Kinderen kunnen binnen een doorgaande lijn doorgaan op de IJsvogel en in hun eigen vertrouwde omgeving al bezig zijn met het onderwijsaanbod van het openbaar voortgezet onderwijs in onze wijk: Stad&Esch. We konden hem laten zien hoe onze directeur-bestuurders van het openbaar PO en VO in Meppel elkaar vinden in deze visie en dit willen realiseren binnen ál onze openbare scholen. Ik word er warm van. En blij. Maar dat zie je wel op de foto.