Verlof vragen

Verlof buiten de vakanties

Je kind mág naar school als het 4 jaar is, maar moet naar school als het 5 jaar is. Dan geldt de volledige leerplicht. Volledige leerplicht houdt in dat je kind vijf dagen in de week naar een door de wet erkende school moet. Vanwege deze leerplicht kan je kind in principe alleen tijdens de schoolvakanties op vakantie. Hiervan kan alleen worden afgeweken als de aard van je beroep daartoe aanleiding geeft. Hiervoor is een verklaring van de werkgever nodig. In die situatie kan de directeur toestemming geven tot een maximum van tien schooldagen verlof buiten de vakanties. Bij bijzondere gebeurtenissen zoals een jubileum, huwelijk of overlijden, geeft de school indien gewenst uiteraard verlof. Verlofaanvragen moeten altijd schriftelijk via een bij de directie te verkrijgen standaardformulier worden ingediend. Je vindt dit formulier bij de documenten in het ouderportaal, of download hem hieronder en mail hem naar de-ijsvogel@stichtingpromes.nl .