Onze missie

Onze missie: Hoe doen we dat?

 • We bieden kwaliteit door gebruik te maken van nieuwe inzichten waarbij we steeds onze blik gericht hebben op de toekomst. We gebruiken hierbij de 21-eeuwse vaardigheden en houden onszelf en ons onderwijs up-to-date!
 • Om enthousiasme en verwondering bij de kinderen op te wekken zorgen we voor een rijke en boeiende leeromgeving.
  We zorgen voor een breed onderwijsaanbod in samenhang.
  * We leren vanuit thema’s waardoor het steeds betekenisvol is wat de kinderen leren.
  * Naast kennis, staan ook kunst, cultuur, creativiteit en bewegen centraal.
  * Ook maken we hierbij gebruik van de onze buitenomgeving. We gaan lekker veel naar buiten op ons mooie groene plein! Hier spelen we en leren we.
 • We sluiten zo goed mogelijk aan bij jouw kind. Dit doen we op niveau, door bijvoorbeeld groepsdoorbrekend te werken, maar ook in de klas. We kijken naar de talenten van alle kinderen en stimuleren deze.
  * We hebben oog voor excellentie, het echte ‘leren leren’ en stellen hoge verwachtingen, waarbij we altijd kijken per kind wat hij of zij nodig heeft.
 • We zien de kinderen natuurlijk graag zo gemotiveerd mogelijk.
  Samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectie zijn hierbij belangrijke pijlers uit het Daltononderwijs.