Openbaar onderwijs

Word WereldWijs

De IJsvogel staat voor openbaar onderwijs, waar iedereen welkom is. In onze visie is een openbare school de samenleving in het klein. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Wij schenken aandacht aan de verschillen tussen kinderen, zodat kinderen leren hoe iedereen anders is. En dat zij zelf kunnen zijn of worden wie zij willen zijn.

Godsdienst en maatschappij krijgen alle aandacht; objectiverend, niet richtinggevend. Een openbare school kent geen voorkeur. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen. De school is immers een van de belangrijkste plekken waar kinderen hun persoonlijkheid ontwikkelen,  als ook hun mens- en maatschappijbeeld.

Niet a-p-a-r-t, maar samen!